how to fix problem of toolbox material(my problem is on gear)when trying to change?

for my assembly, i need a some gears but also i want to some screw holes or etc. on it. But having closed the SW, the gear that i made is turning back to initial state.

2 Answers

Toolbax2 tan seçtiğin dişliyi farklı kaydet...düzeltmeleri yap(Gerekkirse denklemleri devre dışı bırakabilirsin)SONRA;
Referans ile Farklı Kaydet
Bir parça, montaj veya teknik resim belgesini kaydederken, referans verilmiş dosyaların konumlarını ve adlarını düzenleyebilir ve bunları yeni adlarla veya yeni konumlara kaydedebilirsiniz.

Dosya adı yeni konumda zaten varsa, parçayı değiştirmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Referans verilmiş dosyaların adlarını ve konumlarını düzenlemek için:

Referans ile Farklı Kaydet iletişim kutusunu açın:

Dosya, Farklı Kaydet'e tıklayın ve ardından Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Referanslar'a tıklayın.

Kitaplığa Ekle PropertyManager'da, Seçenekler'in altında, Referanslar'a tıklayın.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak dosya adını veya yolunu düzenleyin:

Bir hücreye tıklayın ve adı veya yolu değiştirmek için yazın.

Bir hücreye çift tıklayın ve yeni bir klasöre gözatın.

Klasör altında hücreler seçin veya Klasör'e tıklayarak tüm sütunu seçin. Ardından:

Seçilen öğe için klasör belirle'de, yeni bir yol yazın veya Gözat'a tıklayın.

Bul/Değiştir'e (Daha Çok Seçenek altında) tıklayın ve bulunacak bir sözcük ve bununla değiştirilecek bir sözcük yazın. (Örneğin, dosyaları arşiv dizinine kaydetmek için "\örnekler"i "\arşiv"e değiştirin.) Büyük-küçük harf aramada önemliyse, Büyük/küçük harf eşleştir'e tıklayın.

Ad altında hücreler seçin veya Ad'a tıklayarak tüm sütunu seçin. Ardından Önek Ekle'yi veya Sonek Ekle'yi (Daha Çok Seçenek altında) seçerek, belirtilen metni, seçilen öğelerin başlangıcına veya sonuna ekleyin.

oldu, teşekkürler