Cài đặt profile phần mềm Cura cho máy in 3D

How to add a profile in Cura
Hướng dẫn sử dụng phần mềm cura ( P1)

Các bạn có nhu cầu in hoặc thiết kế mẫu:
- Mẫu 3D, mô hình bằng FDM xin liên hệ theo số: 0325 .894. 680 hoặc Email: alexanderlam68@gmail.com

  1. Step 1: Video chi tiết cài phần mềm Cura


Comments