Solidworks example 2

Solidworks example 2

Xem nhiều video khác:
Video mới: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdv-Zkig90p5KDA8D4s0_ofLVH1eV_aA
Solidworks mates: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdv-Zkig90ptuyTMvW7Qcpxf1tES0M13
Solidworks advanced: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdv-Zkig90r5RqnvEPnmfnoFaNgaveiM
Solidworks skills and tips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdv-Zkig90pnvvAudUDiEDbtUJuw48LO

Mọi người hãy like và đăng kí kênh của mình để có thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfaVhspuVho8F9yih7vKcGQ
Trang Facebool: https://www.facebook.com/3dzero99
Grabcad: https://grabcad.com/3d.zero-1

  1. Step 1: Hình  2. Step 2: Solidworks example 2


Comments