Tutorials

Free Internship for Mechanical Engineers

5 0 Beginner
Dear mechanical engineers, Greetings! Sub: Free Internship for Mechanical Engineers. If you are a fresher and looking out for jobs, this online internship course is a must. Prefinal and Final year mechanical engineering students interested in internships, this course is also for you. You need to study the videos, prepare an internship report, and submit it to us. We will check your report and approve it. Once the report is approved, you will get a soft copy of the certificate.

How to Add Multiple Users to GrabCAD Shop

0 0 Beginner
GrabCAD Shop allows an admin to invite users, creating groups, and controlling access to the machines, software licenses and other parts of the GrabCAD software platform. Only admins have access to the Admin Console.

Cài đặt profile phần mềm Cura cho máy in 3D

0 0 Beginner
How to add a profile in Cura Hướng dẫn sử dụng phần mềm cura ( P1) Các bạn có nhu cầu in hoặc thiết kế mẫu: - Mẫu 3D, mô hình bằng FDM xin liên hệ theo số: 0325 .894. 680 hoặc Email: alexanderlam68@gmail.com

Cài đặt chế độ in tháp nhiệt để chọn nhiệt độ in tốt nhất cho nhựa PLA

0 0 Beginner
Nhựa PLA là loại nhựa dễ in nhất trong các lại nhựa. Nó được dân in 3D từ chuyên nghiệp đến dân DIY đều sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn cài nhiệt độ không hợp lý sẽ dẫn đến 2 hiện tượng là thiếu nhiệt hoặc thừa nhiệt. - Thiếu nhiệt thì nhựa khó nóng chảy và kết dính, sẽ rất dễ tắc nhựa và chi tiết dễ hỏng. - Thừa nhiệt thì nhựa bị cháy, bề mặt không đẹp, có nhiều tơ. Vậy chọn nhiệt độ thế nào và bao nhiêu để có một vật in đẹp và chất lượng. Hay làm theo cách trên để bạn chọn được nhiệt độ phù hợp. Các bạn có nhu cầu in hoặc thiết kế mẫu: - Mẫu 3D, mô hình bằng FDM xin liên hệ theo số: 0325 .894. 680 hoặc Email: alexanderlam68@gmail.com

Derinding Machines Market Major Key Players Insights, Business Strategies With Growth Forecast by 2032

0 0 Beginner
The Derinding Machines Market report aims to provide insight into the industry through detailed market segmentation.