Tutorials

Bicycle Moving Animation

1 0 Intermediate
Bicycles were introduced in the 19th century in Europe. By the early 21st century, more than 1 billion were in existence. These numbers far exceed the number of cars, both in total and ranked by the number of individual models produced. They are the principal means of transportation in many regions. They also provide a popular form of recreation, and have been adapted for use as children's toys, general fitness, military and police applications, courier services, bicycle racing, and bicycle stunt

mechanical movement

0 0 Beginner
mechanical movement belnder https://youtu.be/80hbSGIL3xE

Animation Rendering of Swiss Plier

0 0 Beginner
Short Video About Mechanical Movement and Functionality of Swiss Plier

Rendering Animation

0 0 Beginner
https://www.youtube.com/watch?v=8x704iCdPgo

Exploded View of Straight-Four Engine

0 0 Beginner
This is the exploded view animation of the Straight-Four Engine assembly found in my models page. Patrick Ray Samperuru - 2106718306

Cài đặt profile phần mềm Cura cho máy in 3D

0 0 Beginner
How to add a profile in Cura Hướng dẫn sử dụng phần mềm cura ( P1) Các bạn có nhu cầu in hoặc thiết kế mẫu: - Mẫu 3D, mô hình bằng FDM xin liên hệ theo số: 0325 .894. 680 hoặc Email: alexanderlam68@gmail.com

Cài đặt chế độ in tháp nhiệt để chọn nhiệt độ in tốt nhất cho nhựa PLA

0 0 Beginner
Nhựa PLA là loại nhựa dễ in nhất trong các lại nhựa. Nó được dân in 3D từ chuyên nghiệp đến dân DIY đều sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn cài nhiệt độ không hợp lý sẽ dẫn đến 2 hiện tượng là thiếu nhiệt hoặc thừa nhiệt. - Thiếu nhiệt thì nhựa khó nóng chảy và kết dính, sẽ rất dễ tắc nhựa và chi tiết dễ hỏng. - Thừa nhiệt thì nhựa bị cháy, bề mặt không đẹp, có nhiều tơ. Vậy chọn nhiệt độ thế nào và bao nhiêu để có một vật in đẹp và chất lượng. Hay làm theo cách trên để bạn chọn được nhiệt độ phù hợp. Các bạn có nhu cầu in hoặc thiết kế mẫu: - Mẫu 3D, mô hình bằng FDM xin liên hệ theo số: 0325 .894. 680 hoặc Email: alexanderlam68@gmail.com