Tutorials

centrifugal pump

4 0 Intermediate
centrifugal pump tutorial (closed impeller)

rocket tutorial

3 0 Expert
The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III, also referred to as the Launch Vehicle Mark 3, is a three-stage medium-lift launch vehicle developed by the Indian Space Research Organization. You can visit my site in GrabCad here i upload my works: https://grabcad.com/alaa.saeed-3

hand bomb tutorial

2 0 Intermediate
bomb assembly parts You can visit my site in GrabCad here i upload my works: https://grabcad.com/alaa.saeed-3

Managing Your Dashboard Across Multiple Locations in GC Shop

1 0 Beginner
GrabCAD Shop allows an admin to create groups, control access to the machines, software licenses and other parts of the GrabCAD software platform wherever you are! Only admins have access to the Admin Console.

human bot

1 1 Intermediate
human bot as an industrial engineer or production employer You can visit my site in GrabCad here i upload my works: https://grabcad.com/alaa.saeed-3

Chọn chế độ nhiệt cho nhựa TaoTac.org

0 0 Beginner
Video này nói về chọn chế độ nhiệt cho nhựa của Taotac.org. Vì mỗi loại nhựa của mỗi nhà cung cấp khác nhau nên khi dùng 1 loại nhựa mới, ta cần chọn chế độ nhiệt tốt nhất để in.

How to export STL by using SolidWorks

0 0 Beginner
How to export STL by using SolidWorks with an excellent surface.

Super hack to create hollow objects for 3d printing in Rhino

0 0 Beginner
This is a quite easy “hack” how to create hollow objects that are usually not allowed by other CAD programs. Great for 3d printing. Simply connect the outer and inner objects via some random pipe or box, then join everything and untrim the hole that connects them with the ! _Untrim tool. You will notice that the two original separate objects now appear as a single object instead, despite the lack of an actual connection in-between. An alternative way is to select both objects and use the following commands: NonManifoldMerge, then CreateRegions, then delete the region you do not want, such like the core inside the sphere in this particular example.

keris dagger

0 0 Intermediate
keris dagger is a famous weapon in South Asia. Check it out how to modeled in Solidworks.

Cài đặt chế độ in tháp nhiệt để chọn nhiệt độ in tốt nhất cho nhựa PLA

0 0 Beginner
Nhựa PLA là loại nhựa dễ in nhất trong các lại nhựa. Nó được dân in 3D từ chuyên nghiệp đến dân DIY đều sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn cài nhiệt độ không hợp lý sẽ dẫn đến 2 hiện tượng là thiếu nhiệt hoặc thừa nhiệt. - Thiếu nhiệt thì nhựa khó nóng chảy và kết dính, sẽ rất dễ tắc nhựa và chi tiết dễ hỏng. - Thừa nhiệt thì nhựa bị cháy, bề mặt không đẹp, có nhiều tơ. Vậy chọn nhiệt độ thế nào và bao nhiêu để có một vật in đẹp và chất lượng. Hay làm theo cách trên để bạn chọn được nhiệt độ phù hợp. Các bạn có nhu cầu in hoặc thiết kế mẫu: - Mẫu 3D, mô hình bằng FDM xin liên hệ theo số: 0325 .894. 680 hoặc Email: alexanderlam68@gmail.com

Cách thiết kế nắp chụp đèn bằng SolidWorks và in 3D

0 0 Beginner
Bạn có thể tự thiết kế nắp chụp đèn hoặc 1 vật dụng nào đó bằng SolidWorks và in nó bằng máy in 3D

3D WORLD

0 0 Expert
https://www.etsy.com/shop/Technomotive?ref=seller-platform-mcnav